GIỚI THIỆU KIENTHUCVIET.VN

Kiến thức Việt là mạng xã hội học tập (wapsite: http://m.kienthucviet.vn) với mục đích tạo ra môi trường học tập chủ động, sáng tạo cho các thuê bao di động muốn tiếp nhận tri thức từ mọi lĩnh vực, ngành nghề, góp phần nâng cao kiến thức chung cho cộng đồng người Việt.

Kiến thức Việt với kho kiến thức đa dạng, phong phú thích hợp cho mọi đối tượng bao gồm các kiến thức phổ thông chuẩn mực trong nhà trường cho đến các kiến thức chuyên ngành và trong cuộc sống từ kinh doanh, công nghệ, sức khỏe, nghệ thuật tới những lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp. Sự đa dạng này giúp người học có thể thoải mái lựa chọn các nội dung kiến thức, khóa học để nâng cao hiểu biết hay đi sâu vào chuyên môn, hoàn thiện tri thức bản thân ngay trong quá trình học tập